Werkplekonderzoek kan op vele manieren gedaan worden. In de visie van Fysioplus in Oss is het in kaart brengen en verbeteren van het gedrag op de werkplek de beste methode. In verreweg de meeste gevallen veroorzaken namelijk niet de materialen de klachten, maar de manier waarop uw medewerker er mee omgaat.

Uit wetenschappelijk onderzoek door TNO blijkt dat uiteindelijk maar 15% van de werkgerelateerde klachten wordt veroorzaakt door hardware op de werkplek (zoals tafels en stoelen). Het is dus belangrijk dat de overige 85% in kaart wordt gebracht: de gedragskant.

Werkplekonderzoek is daarvoor bij uitstek de methode.

Voorkomen of genezen

Werkplekonderzoek kan preventief worden ingezet: om klachten bij uw medewerkers te voorkomen. Bij al aanwezige klachten is een werkplekonderzoek onontbeerlijk: het is essentieel te weten wat er mis gaat tijdens het werk, want alleen dan kunnen we de weg naar herstel bepalen.

Fysiek werkplekonderzoek

Na de intake volgt er een fysiek werkplekonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken we naar de inrichting en faciliteiten, belemmerende omgevingsfactoren en de werkwijze van de werknemer.

De balans tussen spanning en ontspanning is hierbij cruciaal. Door de spierspanning te meten met ‘myofeedback’ kunnen we de werknemer in korte tijd leren om meer ontspannen te werken en daarmee klachten te verminderen of te voorkomen.

Rapportage

In een gesprek met de medewerker en de leidinggevende na afloop van dit onderzoek delen we onze bevindingen. Uiteraard geeft Fysioplus in Oss adviezen en aanbevelingen om klachten te verminderen en/of te voorkomen.

Deze bevindingen en aanbevelingen verwerken we in een rapportage, zodat u een goed overzicht heeft.

Werkplekonderzoek

  • Intake op de werkplek
  • Preventief en bij klachten
  • Onderzoek op de werkplek
  • Rapportage met bevindingen en adviezen