SOLK

Er komen regelmatig patiënten bij de huisarts met klachten (zoals rugpijn, buikpijn, benauwd gevoel, hartkloppingen) waarbij de artsen, na (uitgebreid) medisch onderzoek, geen lichamelijke (somatische) oorzaak kunnen vinden. Als deze klachten langer dan een paar weken blijven bestaan, dan zou er sprake kunnen zijn van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Het stellen van de diagnose SOLK wordt door uw huisarts gedaan. Uw huisarts heeft samen met u de klachten al uitvoerig bekeken en daar waar nodig verder onderzoek gedaan om er zeker van te zijn dat er geen duidelijke oorzaak is die de klachten kunnen verklaren. Hij heeft na de onderzoeken met u een behandelplan opgesteld. U heeft gemerkt dat de huisarts naast het lichamelijk deel van uw klacht ook samen met u gekeken heeft naar de mentaal- emotionele aspecten van uw klachten. Onderdeel van het behandelplan dat u samen met uw huisarts afgesproken heeft, is de behandeling bij de psychosomatische fysiotherapeut. De psychosomatisch fysiotherapeut gaat samen met u kijken hoe uw lichamelijke klachten van invloed zijn op uw dagelijkse leven. De therapeut gaat dit tijdens de intake met u op een rij zetten.

De rol psychosomatisch fysiotherapeut
De psychosomatische fysiotherapeut zal na de intake samen met u bespreken wat u graag weer wilt kunnen in uw dagelijks leven. De therapeut stelt hiervoor samen met u doelen op om dit weer te bereiken. Een voorbeeld kan zijn: weer zelfstandig boodschappen kunnen doen, uw kind weer zelf naar school kunnen brengen of u weer fit genoeg voelen om weer een stukje te gaan wandelen. Ook wordt er samen met u bekeken wat er voor nodig is om in uw situatie deze doelen te bereiken. Mogelijke doelstellingen zijn: verbeteren van de conditie, anders leren omgaan met spanningen, (h)erkennen van grenzen of vertrouwen terugkrijgen in het lichaam. Mogelijk bent u ook nog bij meerdere mensen onder behandeling. In overleg met u zal de therapeut contact opnemen met deze behandelaars om de behandelplannen op elkaar af te stemmen zodat u de best mogelijke zorg krijgt.