Goede zorg verleen je vaak samen

Daarom heeft onze praktijk samenwerking met een aantal andere partijen en praktijken. Ook verwijzen we bij specifieke klachten of aandoeningen door naar collega’s in de regio met meer kennis en ervaring.

Ergotherapie
Binnen onze praktijk is ergotherapeut Chantal Lambooij werkzaam. Zij richt zich met name op de intensieve en complexe casuistieken rond bijvoorbeeld long-COVID, SOLK en chronische pijn. Ze is werkzaam binnen onze praktijk, maar komt ook aan huis. Ook is zij samen met Arjan Calatz en Deike Otte NLP coach-practitioner.
www.talrijk.org

Podotherapie
Binnen Plein Zwanenberg werken we intensief samen met podotherapie Dennemann. Indien nodig doen we een gezamenlijk consult, bijvoorbeeld bij ketenproblematieken.

Livit orthopedie
Ook werken we binnen Plein Zwanenberg samen met Livit, als het gaat om begeleiding en training rond amputatiezorg, of aanpassing van schoeisel of orthesen. We kijken indien gewenst gezamenlijk naar de gewenste hulpmiddelen en aanpassingen.

Samenwerkingsverbanden

Fysioplus is aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden in de regio:

Chronisch zorgnet
www.chronischzorgnet.nl
Netwerk voor hart-, vaat-, longfysiotherapeuten en aandacht voor leefstijl en leefstijl gebonden problematieken. Ook voor begeleiding valpreventie en training bij osteoporose

Fysuvo
www.fysuvo.nl
Netwerk van fysiotherapeuten met specialisatie in long- en hartrevalidatie.

Pijnnetwerk Brabant
www.pijnnetwerk.nl
Binnen dit netwerk zijn meerdere disciplines aktief in de begeleiding van patienten met chronische pijn. Denk aan anesthesiologen, huisartsen, psychologen, ergotherapeuten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten

Running therapie Nederland
https://runningtherapie-nederland.nl/
Binnen dit netwerk zijn professionals te vinden die zich bezig houden met Running therapie. Allen hebben een gedegen opleiding gevolgd. Binnen onze praktijk is Deike Otte geregistreerd Running therapeut.

Uniek Sporten
www.unieksporten.nl
Op deze website zijn aanbieders te vinden met sportaanbod voor mensen met een beperking. Er is een keuze menu, waarbij gekozen kan worden voor juist een uniek sportaanbod dichtbij huis. Ook Fysioplus is aangesloten bij Uniek Sporten.

Stoppen met roken coach
www.kabiz.nl
Binnen onze praktijk is Arjan Calatz werkzaam als stoppen met roken coach. Zijn registratie is te vinden op Kabiz. Hierdoor is vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk.

Paramedisch platform NOU!
Samen sterk in de regio. Dat is wat in het programma ‘Organisatiegraad’ centraal staat, want:

1. Als professionals uit het medische en sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet, kunnen zij goed samenwerken en tijdig/gericht naar elkaar verwijzen;
2. Een gemandateerde regionale afvaardiging van de diverse paramedische beroepsgroepen kan een zichtbaar aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio worden;
3. Met een betere organisatiegraad kunnen op regionaal niveau afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars, patiënten(vertegenwoordigers) en andere aanbieders over implementatie van JZOJP;
4. Regionale samenwerking helpt om bepaalde zaken efficiënter te organiseren;
5. Paramedische zorgverleners kunnen van elkaar leren binnen een regionale samenwerking;
6. Het geeft ruimte voor innovatie en het uitrollen van nieuwe of bestaande initiatieven.

Move Oss
MoveOss is het sport- en beweegplatform voor en van mensen uit Oss.
Met MoveOss ondersteunen we inwoners met het vinden van en deelnemen aan passende sportactiviteiten.

Naast bovenstaande samenwerkingen is Fysioplus aangesloten bij diverse beroepsverenigingen.

KNGF, genootschap voor fysiotherapie

NVOF, vereniging van orofaciaal fysiotherapeuten

NVFB, vereniging van bekken fysiotherapeuten

NPF, vereniging van psychosomatisch fysiotherapeuten

NVBF, vereniging van arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten

Ook zijn er daarbij deelregistraties, bijvoorbeeld voor kinderbekken fysiotherapie, hart-, vaat-, longfysiotherapie.