Corona Zorgnet Oss

Corona Zorgnet Oss is een multidisciplinair zorgnetwerk met gespecialiseerde zorgverleners. Deze samenwerking kan veel waarde bieden in het optimaal begeleiden en ondersteunen van mensen die herstellen van COVID-19. Corona Zorgnet Oss valt onder de leiding van fysiotherapeut Arjan Calatz en bestaat uit de volgende zorgverleners:

Fysiotherapie
Fysiotherapie na het doormaken van COVID-19, ook wel post-COVID-19 fysiotherapie genoemd, kan van groot belang zijn bij het herstel en verminderen van klachten die kunnen optreden na een coronabesmetting. Veel mensen ervaren na COVID-19 verschillende fysieke klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, spierzwakte, gewrichtspijn en een verminderde conditie. Fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van deze klachten en het bevorderen van het herstel. Een persoonlijk behandelplan kan bestaan uit ademhalingsoefeningen, spierversterkende oefeningen, balans- en coördinatietraining en uithoudingsvermogentraining. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele behoeften, grenzen en capaciteiten van de patiënt. Het doel is om de fysieke functie en kwaliteit van leven te verbeteren, de algehele conditie te herstellen en de patiënt te begeleiden bij het terugkeren naar een actief en gezond leven. Binnen onze praktijk zijn verschillende therapeuten werkzaam die gespecialiceerd zijn om u binnen dit traject te begeleiden.

Diëtetiek
Na een coronabesmetting kunnen mensen verschillende fysieke en metabolische veranderen ervaren die van invloed zijn op hun voeding en gewicht. Een goede voedingstoestand is van groot belang voor optimaal herstel. Vaak zijn patiënten na hun ziekteperiode afgevallen. Veelal is daarbij sprake van verlies van spiermassa maar ook afname van reuk- en smaakvermogen en maag- en/of darmklachten. Na ziekenhuisopname en zeker na IC-opname speelt goede begeleiding op het gebied van voeding een belangrijke rol. Ruth van de Biggelaar is als diëtiste gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten na een Corona/COVID19 infectie. Ook heeft zij specifieke scholing gevolgd voor de begeleiding van patiënten met het post-IC syndroom (PICS). Ruth heeft samen met haar collega’s een eigen praktijk voor Oss en omstreken. 


www.dietistruth.nl

Ergotherapie
Na een coronabesmetting kunnen mensen moeilijkheden ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het terugkeren naar hun normale routine. Het langzaam hervatten van de dagelijkse bezigheden in en om het huis verdient speciale aandacht. Een goede balans vinden in activiteiten en rust is belangrijk voor een optimaal herstel. Ook kan de ergotherapeut kijken naar (tijdelijke) woningaanpassing en de toepassing van hulpmiddelen. Bij sommige patiënten zien we concentratieproblemen ontstaan. Door gerichte oefeningen kunnen we deze problemen met ergotherapie verminderen of verhelpen. Chantal Lambooij is als ergotherapeut verbonden aan Coronazorg-Oss. Zij heeft een eigen praktijk voor ergotherapie en coaching.

www.talrijk.org

Logopedie
Met name na beademing en langdurig zuurstofgebruik kunnen slik- en stemklachten ontstaan. Ook zien we vaak een afwijkend ademhalingspatroon ontstaan, waardoor er benauwdheid en slikklachten in stand worden gehouden. Door gerichte oefeningen en begeleiding zijn deze klachten te verminderen of te verhelpen. Margot Sanders werkt als logopedist in Oss en omgeving. Zij heeft een eigen praktijk waarbij ze gespecialiseerd is in dysfunctie van het slik- en kauwstelsel, ademfunctie en spraak. 
Margot Sanders logopedie
www.logopediemargotsanders.nl

Psychologie/POH-GGZ
Binnen het herstel is er ook aandacht voor psychische aspecten. Soms kunnen er tijdens en na herstel klachten ontstaan als angst, somberheid en vermoeidheid. Ook is bekend dat er bij patiënten met PICS ook PTSS (Post Traumatische Stress) kan ontstaan. Daarnaast is er oog voor de partner en familie van de patiënt. Ook zij hebben vaak een heftige periode van onzekerheid en stress achter de rug. Tot slot kan rouwverwerking ook een onderdeel van ons programma zijn. Peter Bronts werkt als psycholoog in de regio Veghel. Recent is zijn praktijk ook actief in Heesch, waardoor behandelingen ook voor inwoners van Oss mogelijk zijn. Hij is gespecialiseerd in traumaverwerking, angst- en depressieklachten. Daarbij kunnen er ook specifieke groepsinterventies worden gestart voor ex-COVID patiënten. 

Peter Bronts
www.lambertushof.nl