Logopedie bij Corona

Met name na beademing en langdurig zuurstofgebruik ontstaan vaak slik- en stemklachten. Ook zien we vaak een afwijkend ademhalingspatroon ontstaan, waardoor er benauwdheid en slikklachten in stand worden gehouden. Door gerichte oefeningen en begeleiding zijn deze klachten te verminderen of te verhelpen.

Margot Sanders werkt als logopedist in Oss en omgeving. Zij heeft een eigen praktijk waarbij ze gespecialiseerd is in dysfunctie van het slik- en kauwstelsel, ademfunctie en spraak. www.logopediemargotsanders.nl

Klik op een menu-item van de andere disciplines voor meer informatie: