Omgaan met beginnende dementie

Het aantal ouderen neemt toe. Alleen al in Oss wonen ruim 16.000 mensen boven de 65 jaar. Het stijgend aantal ouderen betekent ook een toename van het aantal mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie.

KOPgroep Dementie

Voor hen organiseert Fysioplus samen met Indigo een KOPgroep Dementie. In de KOPgroep Dementie praat u met andere deelnemers over thema’s die op dat moment bij u leven. Zeker als u pas net te maken hebt met dementie, beseft u vaak heel goed wat er met u gebeurt. Dat besef kan verdriet teweegbrengen, en lijden. Door gevoelens en gedachten te delen met elkaar, kan er een evenwicht gevonden worden tussen verlies en troost, tussen acceptatie en groei. In de KOPgroep wordt u begeleid door deskundige professionals. Niet alleen het verlies, ook de hoop, de kracht en de levenslust worden benoemd en krijgen een plaats. Deelname aan de KOPgroep maakt mensen met dementie weerbaarder.

Bewegen

In de KOPgroep gaat u ook bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen een positief effect heeft op het tegengaan van cognitieve achteruitgang.

Instromen

Instromen in de KOPgroep Dementie is het hele jaar mogelijk. De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandagochtend van 09.30 – 12.00 uur in wijkcentrum Schadewijk in Oss. De KOPgroep wordt gefinancierd door de gemeente Oss. U betaalt alleen eventuele materiaalkosten. Vóór de start is er een kennismakingsgesprek met u en uw partner/familielid. Voor informatie of aanmelden, neemt u contact op met Annemie Ruijs, T 06 13989189.  U kunt ook een mail sturen naar info@fysioplusoss.nl