Ergotherapie

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven. Wanneer je lichamelijke of psychische klachten hebt, kan dit beperkingen geven in het dagelijkse leven en in het deelnemen aan de maatschappij. Een ergotherapeut richt zich op het dagelijks handelen. Door training, begeleiding en advies worden alledaagse handelingen weer beter mogelijk en kun jij de activiteiten uitvoeren die voor jou van belang zijn. Op deze manier draagt een ergotherapeut ertoe bij dat jij zo goed mogelijk de rollen kunt vervullen die voor jou juist zo belangrijk zijn. Een ergotherapeut is kundig in het onderzoeken en optimaliseren van jouw sterke kanten. Of het nu gaat over verplaatsen, koken, het huishouden, werken, je hobby’s, het verkrijgen van een balans in je energie en daginvulling of heel iets anders. Ergotherapie draagt bij aan het verminderen van je beperkingen en het vergroten van jouw talrijke mogelijkheden.

Neem een kijkje op de website van Chantal voor meer informatie:
www.talrijk.org