Ergotherapie bij Corona

Het langzaam hervatten van de dagelijkse bezigheden in en om het huis verdient speciale aandacht. Vaak is het lastig om een goed dag- en nachtritme te hervatten en een goede balans te vinden in activiteiten en rust. Ook kan de ergotherapeut kijken naar (tijdelijke) woningaanpassing en de toepassing van hulpmiddelen. Bij sommige patienten zien we concentratieproblemen ontstaan. Door gerichte oefeningen kunnen we deze problemen met ergotherapie verminderen of verhelpen.

Patricia Verstraten is als ergotherapeut verbonden aan Coronazorgnet-Oss. Zij heeft een eigen praktijk voor ergotherapie in de gemeente Oss en Landerd. Daarnaast werkt ze binnen UMC St. Radboud als ergotherapeut, onder andere op de IC en COVID afdeling. www.ergotherapieverstraten.nl

Klik op een menu-item van de andere disciplines voor meer informatie: