Corona fysiotherapie

De fysieke klachten na een Corona/COVID19 infectie bestaan vaak uit kortademigheid, hoesten, verlies van conditie, vermoeidheid en pijnklachten. Afhankelijk van de heftigheid van de ziekte heeft herstel thuis, of in het ziekenhuis plaatsgevonden. Als er bij ziekenhuisopname ook een IC opname heeft plaatsgevonden dan start er soms een revalidatietraject in een revalidatiecentrum. Er is dan vaak sprake van het Post IC syndroom (PICS). Nadien kan de begeleiding door Coronazorgnet-Oss worden overgenomen. Een deel van de klachten is door fysiotherapie goed te verbeteren. Het is van belang om daarbij de opbouw geleidelijk te laten plaatsvinden. Te snel van start kan leiden tot terugval en een langere klachtenperiode. De begeleiding kan bestaan uit ademhalingsoefeningen, spierkrachttraining en training van het uithoudingsvermogen. De balans in belasting en belastbaarheid is hierbij essentieel. Over- of onderpresteren komt het herstel niet ten goede.

Praktijk-eigenaar

Arjan Calatz is als longfysiotherapeut gespecialiseerd in de training en begeleiding van Corona/ COVID19 patiënten en patiënten na IC opname. Ook is hij coördinator van Coronazorgnet-Oss en zorgt ervoor dat daarmee de juiste zorg op de juiste plaats terecht komt.

Klik op een menu-item van de andere disciplines voor meer informatie: