De gevolgen van een Corona/COVID19 infectie kan voor iedereen anders zijn. Waar de een niet of nauwelijks ziekteklachten heeft gehad, kan de ander het dagelijks leven bijna niet oppakken. Zeker na ziekenhuisopname zien we vaak een diversiteit aan restklachten. Door inzet van een multidisciplinair team is er binnen Coronazorgnet-Oss oog voor de verschillende aspecten. We kijken naar het fysiek functioneren, dag- en slaapritme, concentratieproblemen, voedingspatroon, psychische aspecten en stem- en slikstoornissen. Vanuit een intake kijken we samen wat u nodig heeft voor herstel.

Fysiotherapie

De fysieke klachten na een Corona/COVID19 infectie bestaan vaak uit kortademigheid, hoesten, verlies van conditie, vermoeidheid en pijnklachten. Afhankelijk van de heftigheid van de ziekte heeft herstel thuis, of in het ziekenhuis plaatsgevonden. Als er bij ziekenhuisopname ook een IC opname heeft plaatsgevonden dan start er soms een revalidatietraject in een revalidatiecentrum. Er is dan vaak sprake van het Post IC syndroom (PICS). Nadien kan de begeleiding door Coronazorgnet-Oss worden overgenomen. Een deel van de klachten is door fysiotherapie goed te verbeteren. Het is van belang om daarbij de opbouw geleidelijk te laten plaatsvinden. Te snel van start kan leiden tot terugval en een langere klachtenperiode. De begeleiding kan bestaan uit ademhalingsoefeningen, spierkrachttraining en training van het uithoudingsvermogen. De balans in belasting en belastbaarheid is hierbij essentieel. Over- of onderpresteren komt het herstel niet ten goede.

Arjan Calatz is als longfysiotherapeut gespecialiseerd in de training en begeleiding van Corona/ COVID19 patiënten en patiënten na IC opname. Ook is hij coördinator van Coronazorgnet-Oss en zorgt ervoor dat daarmee de juiste zorg op de juiste plaats terecht komt.

Het behandelteam van Fysioplus bestaat uit:

Fysiotherapeut: Arjan Calatz
Diëtiste: Ruth van de Biggelaar
Ergotherapeut: Patricia Verstraten
Psycholoog: Peter Bronts
Logopediste: Margo Sanders

Afhankelijk van de leeftijd en gezondheidsklachten hebben we goede contacten met collega-praktijken met meer specialisatie in de geriatrie. We verwijzen waar nodig door.

Wilt u meer weten over ons revalidatie programma? Neem contact op met onze praktijk. In de ochtenden direct telefonisch bereikbaar, anders na inspreken van een voicemail bericht op 0412-744200. Mailen kan ook naar info@fysioplusoss.nl