Training en begeleiding bij bewegen is voor COPD patienten van groot belang. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten helpen u daarbij, waar nodig ondersteund met andere zorgverleners zoals een diëtiste of ergotherapeut. De programma’s binnen onze praktijk zijn individueel en op maat. Op basis van testen en regelmatige hertesten bewaken we de voortgang en het uiteindelijke doel. Van belang is dat u hiermee uw dagelijkse gewenste activiteiten zoveel als mogelijk kan blijven doen of weer kan doen. Wilt u meer weten over onze revalidatie? Neem contact op met onze praktijk.

Fysioplus is aangesloten bij Fysuvo. De netwerkorganisatie op het gebied van longrevalidatie. Kijk op:

http://www.fysuvo.nl