Biofeedback

Biofeedback is een manier om meer lichaamsbewustwording te creëren. Hiervoor maken we een zogenaamd biofeedback stressprofiel. Diverse lichaamssignalen worden gemeten zoals hartslag, spierspanning, ademhaling en huidgeleiding. Dit wordt gedaan met sensoren op spieren en de vingers. Vervolgens verschijnen er een aantal vragen op het scherm die bedoeld zijn om een reactie uit te lokken (te denken valt aan bijvoorbeeld een rekentaak). De metingen worden vervolgens zichtbaar gemaakt op een scherm. Dit helpt mensen bij het leren herkennen van de stresssignalen van het lichaam. Met wat oefening kan men zo leren hier passend op te reageren door het zelf reguleren van spanning, veranderen van gedachten of aanpassingen in houding en beweging. In een aantal sessies krijg je inzicht in de manier waarop spanning en stress je lichaam beïnvloeden, en leer je technieken om beter met deze gevoelens om te kunnen gaan.

Behandeling op maat
Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst van de klacht, maar vaak treedt al snel effect op. Biofeedback is wetenschappelijk effectief bevonden in tal van studies als het gaat om de behandeling van angst, spanningshoofdpijn en migraine, hoge bloeddruk, spierspanningsklachten, hyperventilatie en chronische pijn. De sessies komen in aanmerking voor vergoeding voor fysiotherapeutische zorg.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@fysioplusoss.nl. Uiteraard kunt u uw vragen ook telefonisch stellen: 0412 – 744200.