Kopgroep

Onlangs is bij u de diagnose cognitieve problemen of (een vorm van) dementie vastgesteld. Dit kan allerlei vragen bij u oproepen. Misschien ervaart u veranderingen waardoor het moeilijker wordt om uw dagelijkse leven te leiden. Denk aan het onthouden van zaken, het vinden van de juiste woorden, het bedienen van apparaten, situaties overzien, het komen tot een voor u zinvolle dagbesteding. Dit alles kan leiden tot gevoelens van verdriet, angst, boosheid en/of eenzaamheid. In contact komen en praten met lotgenoten kan u hierbij helpen.  

Doelgroep
De Kopgroep is er voor mensen met beginnende cognitieve problemen of een vorm van dementie. De Kopgroep helpt u sterker te worden door aan te sluiten bij wat u wel kan. Er is ook ruimte voor het verwerken van de diagnose. De Kopgroep is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer Nederland en wordt uitgevoerd door Ypse en Fysioplus in opdracht van de gemeente Oss. U kunt deelnemen aan de Kopgroep als: u in de gemeente Oss woont; de diagnose cognitieve problemen of een vorm van dementie bij u is vastgesteld en als u wilt en kunt praten over uw diagnose.  

Inhoud

De Kopgroep is een combinatie van gesprekken en beweging. U gaat met andere deelnemers in gesprek over thema’s die op dat moment bij u leven. Denk aan ‘hoe ga ik om met mijn geheugenproblemen en de daaruit voortkomende spanningen?’, ‘hoe wil ik dat anderen met mij omgaan?’, ‘vertel ik anderen over mijn geheugenproblemen en hoe doe ik dat?’. Daarnaast gaat u bewegen in de gymzaal onder leiding van fysiotherapeut Tessa Feenstra. Bewegen heeft een bewezen positief effect op het tegengaan van cognitieve achteruitgang. 

Praktische informatie
U kunt het hele jaar instromen in de Kopgroep. De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en vinden wekelijks plaats op maandagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur in Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 in Oss. Tijdens de schoolvakanties is er een aangepast programma. U start met een periode van 6 weken. Daarna volgt er een evaluatie met u en uw partner of familielid. Elke 3 maanden is er ook een gezamenlijke bijeenkomst met uw partner of andere naastbetrokkenen. 

Wilt u meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar info@fysioplusoss.nl. Uiteraard kunt u uw vragen ook telefonisch stellen: 0412 – 744200.