Een slechte houding en onverantwoorde bewegingen tijdens het werk kunnen uitmonden in frequent kortdurend verzuim of – erger – langdurig verzuim. Dankzij arbeidsfysiotherapie van Fysioplus in Oss zorgt u ervoor dat uw medewerkers zo snel mogelijk herstellen.

Bestaande klachten

Bij bestaande klachten speelt de arbeidsfysiotherapeut een belangrijke rol. Als na de intake blijkt dat een persoonlijk begeleiding het beste past, zal de arbeidsfysiotherapeut de werkgever en de medewerker begeleiden op de weg naar herstel en re-integratie.

Dit doet hij door te kijken naar de medewerker én het bedrijf: hoe kan de medewerker snel en gezond (volledig) terugkeren op de werkvloer?

Voorlichting en begeleiding arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut begeleidt werknemers bij verminderde inzetbaarheid en bij re-integratie. Persoonlijke voorlichting – zoals het geven van werk-, til- en houdingsadvies – is daarbij van groot belang.

De medewerker weet na de behandeling hoe hij zijn lichaam zo verantwoord mogelijk kan gebruiken en hoe hij klachten kan voorkomen.

Begeleiding door arbeidsfysiotherapeut

  • Persoonlijke begeleiding bij kort en langdurig verzuim
  • Bij bestaande klachten
  • Voorlichting en begeleiding