Gezonde en fitte medewerkers zijn goud waard. Ze functioneren optimaal en hun energie heeft een positief effect op de werksfeer. Als werkgever kunt u daar een belangrijke bijdrage aan leveren met als doel om arbeidgerelateerde klachten te voorkomen en uw medewerkers gezond en fit maken (én houden). Bedrijfsfysiotherapie richt zich op de preventie van werkgerelateerde aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. De therapeut kijkt naar de omstandigheden waaronder werkzaamheden plaatsvinden en analyseert werkfuncties en werkplekken. Zo krijgt de therapeut een goed beeld van de werkomgeving en het bedrijf en kan advies geven over hoe de werkomgeving verbeterd kan worden.

Een bedrijfsfysiotherapeut kan een breed scala aan taken uitvoeren zoals:
• Het uitvoeren van werkplekanalyses
• Adviseren over ergonomie
• Opstellen van preventieve maatregelen om werkgerelateerde klachten te voorkomen
• Behandelen van klachten die al zijn ontstaan als gevolg van het werk
• Persoonlijke begeleiding bij re-integratie of verminderde inzetbaarheid
• Bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur
• Vitaliteitsgesprekken
• Bedrijfsfitness
• Aanbieden van workshops en cursussen

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@fysioplusoss.nl. Uiteraard kunt u uw vragen ook telefonisch stellen: 0412 – 744200.