Wilt u een gezonde werkomgeving creëren voor uw medewerkers? De bedrijfsfysiotherapeut van Medifit in Oss zet zijn specialistische kennis hiervoor in: preventief of bij concrete klachten van werknemers.

Bedrijfsfysiotherapie richt zich op de preventie van werkgerelateerde aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. De therapeut kijkt naar de omstandigheden waaronder werkzaamheden plaatsvinden en analyseert werkfuncties en werkplekken.

Zo krijgt hij een goed beeld van de werkomgeving en het bedrijf, en kan hij advies geven over hoe de werkomgeving verbeterd kan worden.

Gratis bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur

Tijdens het bedrijfsspreekuur kunnen uw medewerkers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zich bij de bedrijfsfysiotherapeut melden. Deze bekijkt de klachten en beoordeelt of fysiotherapie hiervoor een oplossing biedt.

Zo nodig geeft hij of zij praktische adviezen, bijvoorbeeld in de vorm van een werkplekinstructie.

Ergonomisch herontwerp

De bedrijfsfysiotherapeut kan daarnaast een zogenaamd ergonomisch herontwerp voor u opstellen. De arbowet verplicht u namelijk om bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat de oorzaak van deze klachten te vinden en aan te pakken.

Bedrijfsfysiotherapie

  • Structurele aanpak door middel van spreekuur
  • Ergonomisch herontwerp: oorzaak van klachten vinden en aanpakken