Aan- en afmelden

Wilt u zich aanmelden voor fysiotherapie of een beweeggroep van Fysioplus? Dan kunt u gewoon even bellen om de eerste afspraak te maken: 0412 – 744200. Bij fysiotherapie gelden daarnaast de onderstaande opmerkingen.

Het is bij elke vorm van fysiotherapie belangrijk dat u bij de aanmelding duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat. Ook horen we graag of u bent doorverwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Eerste consult Fysioplus

Tijdens het eerste consult in onze praktijk in Oss onderzoeken we uw klacht en stellen we een behandelplan op. Hierin staan de therapievorm en het mogelijke aantal behandelingen. Ook ondertekenen we het intakeformulier. Hiermee geeft u aan dat u weet in hoeverre uw behandelingen worden vergoed.

Wilt u het intakeformulier graag al van tevoren doornemen en invullen? Dan kunt u het hieronder downloaden:

Intakeformulier downloaden

Meenemen

Zou u in ieder geval het volgende mee willen nemen naar het eerste consult?

  • Uw verzekeringsgegevens: de naam van uw zorgverzekeraar en het type verzekering
  • Uw legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs)
  • De verwijsbrief (indien u deze heeft gekregen)
  • Een handdoek

Goed om te weten: over het algemeen starten we pas tijdens uw volgende afspraak met de behandeling.

Afmelden

Indien uw afspraak – om wat voor reden dan ook – niet door kan gaan, dient u dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch te melden: 0412 – 744200.

Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs toch bij u in rekening te brengen. In overleg met het secretariaat of de behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.